Tänk till innan du söker stöd och skjuter upp skatt!

Tillbaka till nyheternaNyheter 27 mars, 2020Tänk till innan du söker stöd och skjuter upp skatt!Behöver du upprätta kontrollbalansräkning? Fundera på att ställa in utdelningen! De senaste veckorna har varit minst sagt turbulenta för många företagare. Från att haft en god intjäning med nöjda betalande kunder så är verkligheten för många att man eventuellt måste bomma igen, när som helst! Regeringen … Read More

Uppdaterad Information om Korttidsarbete

Tillbaka till nyheternaNyheter 25 mars, 2020Uppdaterad Information om KorttidsarbeteI det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidsarbete tidigare kallat korttidspermittering. Tillväxtverket har utsetts som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom. Ansökan öppnar den 7 april men stödet kommer gälla från och med den 16 mars och ansökningar … Read More

Krispaket för mindre företag

Tillbaka till nyheternaNyheter 25 mars, 2020Krispaket för mindre företagRegeringen presenterade idag ytterligare krisåtgärder för att stödja svenska företag i den pågående Corona krisen. Dessa åtgärder är riktade till mindre företag och gäller bolagsformer såsom AB, enskild firma och handelsbolag. Vi går igenom kort nedan vad dessa nya åtgärder innebär. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter Avgifterna sätts ned tillfälligt till 10,21 % från … Read More

Korttidspermittering – Förberedelser

Tillbaka till nyheternaNyheter 23 mars, 2020Korttidspermittering – FörberedelserI det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidspermittering. Tillväxtverket har utsetts som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom. Ansökan öppnar den 7 april men stödet kommer gälla från och med den 16 mars och ansökningar måste lämnas in senast … Read More

Uppdaterad Information om Korttidspermittering

Tillbaka till nyheternaNyheter 18 mars, 2020Uppdaterad Information om KorttidspermitteringI det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidspermittering. Tillväxtverket har utsetts som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom. Ansökan öppnar den 7 april men stödet kommer gälla från och med den 16 mars och ansökningar måste lämnas in … Read More

Information om Korttidspermittering

Tillbaka till nyheternaNyheter 17 mars, 2020Information om KorttidspermitteringInformation om Korttidspermittering I det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidspermittering. Tillväxtverket kommer troligen utses som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom. Korttidspermittering kommer innebära att företags lönekostnader kan minska med cirka hälften samtidig som arbetstagaren får cirka 90 … Read More

Uppdaterad Information angående Coronaviruset

Tillbaka till nyheternaNyheter 16 mars, 2020Uppdaterad Information angående CoronavirusetSenaste nytt är förslag om likviditetsförstärkning via skattekonto och förslag om korttidspermittering. Viktigt att förstå är att dessa förslag ska beredas vidare och beslutas om i riksdag, detta är planerat att göras nu på torsdag den 19 mars. Vi kan förvänta oss att riksdagen beslutar i enlighet med regeringen i dessa förslagsåtgärder. … Read More

Information angående Coronaviruset

Tillbaka till nyheternaNyheter 12 mars, 2020Information angående CoronavirusetMånga företagare upplever stor osäkerhet för tillfället i och med åtgärder som sätts in mot virusutbrottet. Regeringen gick igår ut med information om att företag eventuellt ska få stöd för att hantera de ekonomiska utmaningarna som konsekvens av virusutbrottet. Bland annat nämndes anstånd med inbetalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt. Detta skulle alltså … Read More