Information om Korttidspermittering

Nyheter 17 mars, 2020
Information om Korttidspermittering
Image

Information om Korttidspermittering

I det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidspermittering. Tillväxtverket kommer troligen utses som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom.

Korttidspermittering kommer innebära att företags lönekostnader kan minska med cirka hälften samtidig som arbetstagaren får cirka 90 procent av lönen. Staten ska täcka upp till tre fjärdedelar av lönekostnaden.

Detta stöd kommer finnas tillgängligt den 7 april men kommer gälla från och med 16 mars. Vad detta innebär i praktiken får vi be om att återkomma.

FÖRBEREDELSER
Redan nu kan man dock förbereda sig om man som företagare önskar söka stödet. Enligt Tillväxtverkets hemsida ska du som företagare se till att det finns stöd för korttidspermittering, antingen genom att ditt företag är anslutet till fackliga avtal eller att det finns avtalat om korttidspermittering med minst 70% av arbetstagarna. Håll uppsikt om detta på Tillväxtverkets hemsida, läs mer om detta här.

De flesta fackliga organisationerna har slutit avtal med arbetsgivarna, som exempelvis Hotell- och restaurang som slöt avtal om detta med Visita redan i måndags, se pressmeddelande här.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen om vad dessa åtgärder innebär rent konkret så fort Skatteverket kommunicerat ut riktlinjerna för detta.