Tänk till innan du söker stöd och skjuter upp skatt!

Nyheter 27 mars, 2020
Tänk till innan du söker stöd och skjuter upp skatt!
Image

Behöver du upprätta kontrollbalansräkning? Fundera på att ställa in utdelningen!

De senaste veckorna har varit minst sagt turbulenta för många företagare. Från att haft en god intjäning med nöjda betalande kunder så är verkligheten för många att man eventuellt måste bomma igen, när som helst!

Regeringen har presenterat flera stödåtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna och de flesta kommer kunna använda stöden och få den hjälp som behövs.

Det är ett par extremt viktiga saker som alla företagare bör ha klart för sig innan man söker stöd eller skjuter upp skatteinbetalningarna. Vi går igenom nedan vad man ska tänka på innan man söker stöd för korttidsarbete eller söker anstånd för att kunna skjuta upp skatteinbetalningar.

Korttidsarbete
Ett grundkrav för att söka stöd för korttidsarbete är att företaget som söker stödet inte är på obestånd, skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning eller föremål för företagsrekonstruktion. Tillväxtverket som är myndigheten som beviljar stöden kommer följa upp stöden som lämnats. Om det visar sig att ditt företag var skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning eller var på obestånd den dagen du ansökt om stödet så kan ditt företag bli återbetalningsskyldig för stöden. I och med att detta är ett grundkrav så är rekommendationen att först säkerställa att ditt företag inte är på obestånd eller skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning dagen du ansöker om stöd för korttidsarbete. Vi går igenom översiktligt vad en kontrollbalansräkning innebär längre ned.

Anstånd med skatteinbetalningar
Skatteverket öppnar möjligheten att elektroniskt ansöka om anstånd med skatteinbetalningar den 30 mars. Redan nu har nästan 5000 företag ansökt om anstånd via pappersblankett, många företag kommer använda möjligheten. Viktigt att poängtera att skatteinbetalningarna enbart skjuts fram i tiden, detta kan alltså jämföras med ett lån från Skatteverket och det kommer utgå ränta och en avgift för anståndet.

Företrädaransvaret
Skatteverket har tydligt gått ut med ett ställningstagande (länk till PM här) att dom inte kommer använda företrädaransvaret ifall skatterna som skjutits upp via anstånd med anledning av effekterna av coronaviruset senare inte betalas. Normalt gäller annars att om ditt företag skulle försättas i konkurs så har Skatteverket möjlighet att söka företrädaransvar för skatterna som omfattas av ett anstånd. Det innebär i praktiken att skulden överförs på företrädaren för företaget, styrelsen. Sitter du i styrelsen så finns då risken att du som privatperson blir återbetalningsskyldig för de uppskjutna skatterna om det värsta skulle inträffa.

Rekommendationen är att förbereda sig väl om man vill söka anstånd och dokumentera exakt vad effekterna av coronaviruset inneburit för ditt företag. För många är det ganska självklart men om ett år fram så kanske man inte minns alla detaljer, dokumentera alla händelser som lett till de ekonomiska konsekvenserna. Protokollför möten med leverantörer, hyresvärden, anställda, ledningen eller andra aktörer som du haft kontakt med gällande de ekonomiska effekterna. Det kan hända att man behöver bevisa för Skatteverket att effekterna av coronaviruset var anledningen till att man sökte anstånd.

Kontrollbalansräkning
En kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att ett företags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. I praktiken kan detta ske när en förlust uppstår som inte kan täckas av sparade vinster eller aktiekapitalet, ett annat tecken är att ens företag inte kan betala sina skulder.

Upprätta kontrollbalansräkningen så fort misstanken om detta uppstår. Konkret innebär detta att man tar reda på exakt vad tillgångarna är värda och exakt vad skulderna uppgår till, en given dag. Din redovisningskonsult kan hjälpa till med detta. Har du revisor ska denne granska kontrollbalansräkning. Ta kontakt med din revisor och redovisningskonsult för mer information kring detta.

Ställ in utdelningarna!
För att parera en eventuell förlust som uppstår med anledning av effekterna av coronaviruset så kan det vara lämpligt att ställa in utdelningen av föregående års vinst. Då stannar vinsten i företaget och man har en buffert som kan hjälpa. Tillväxtverket skriver även att det kan anses olämpligt med utdelningar om man samtidigt söker stöd för korttidsarbete.
Är utdelningen absolut nödvändig? Om inte, så bör man ställa in den detta år om man vill söka stöd för korttidsarbete.

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag i dessa fall.