Uppdaterad Information angående Coronaviruset

Nyheter 16 mars, 2020
Uppdaterad Information angående Coronaviruset
Image

Senaste nytt är förslag om likviditetsförstärkning via skattekonto och förslag om korttidspermittering. Viktigt att förstå är att dessa förslag ska beredas vidare och beslutas om i riksdag, detta är planerat att göras nu på torsdag den 19 mars. Vi kan förvänta oss att riksdagen beslutar i enlighet med regeringen i dessa förslagsåtgärder.

Fram till dess är detaljerna om hur man ansöker om dessa åtgärder och hur snabbt det beslutas av Skatteverket inte helt klart. Längre ned citerar vi Finansdepartementet om dessa två förslag.

Skatteverket har dock idag publicerat vad som gäller för att söka anstånd med skatteinbetalning som en direkt konsekvens av coronaviruset. Läs pressmeddelandet här här.

Vi kan förvänta oss att Skatteverket snart publicerar även hur man ansöker om anstånd enligt regeringens förslag presenterat idag. Detta behövs för att söka anstånd enligt Skatteverket:

Blankett SKV 4305 måste fyllas i som ni kan hitta här.

Anståndstiden, dvs tiden man kan skjuta upp inbetalningen till skattekontot sätts normalt till två månader. I särskilda fall kan den sättas längre men max fyra månader. Möjlighet finns till ytterligare förlängning och då gör Skatteverket en ny prövning.

Anstånd ska enligt Skatteverket gälla för inbetalning av preliminär skatt, arbetsgivaravgift och moms.

Vi kan hjälpa till vid ifyllande av blanketten, hör av er för hjälp med detta på 08-735 54 51 eller via mail på info@kopakonsult.se.

Nedan citeras de presenterade åtgärder som regeringen kommunicerat idag. I grunden är det förslag som ska snabbutredas och planeras lämnas till riksdagen för beslut den 19 mars, nu på torsdag.
De kan tillämpas retroaktivt från och med 1 januari 2020. Det innebär att företag kan få tillbaka inbetald preliminär skatt, arbetsgivaravgift samt moms för perioden januari 2020 och fram.

”Likviditetsförstärkning via skattekontot
Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.
Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Detta ersätter det tidigare presenterade förslaget.
De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.”

”Korttidspermittering införs idag
Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att rädda svenska jobb.

Förslaget om korttidspermittering föreslås träda ikraft den 7 april och gälla under 2020 men det tillämpas från och med i dag den 16 mars.

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader
Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.”

Mer finns att läsa på regeringens hemsida, läs pressmeddelandet här.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen om vad dessa åtgärder innebär rent konkret så fort Skatteverket kommunicerat ut riktlinjerna för detta.