Korttidspermittering – Förberedelser

Nyheter 23 mars, 2020
Korttidspermittering – Förberedelser
Image

I det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidspermittering. Tillväxtverket har utsetts som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom.

Ansökan öppnar den 7 april men stödet kommer gälla från och med den 16 mars och ansökningar måste lämnas in senast två månader efter den månad företaget söker stöd för.

Korttidspermittering kommer innebära att företags lönekostnader kan minska med cirka hälften samtidig som arbetstagaren får cirka 90 procent av lönen. Staten ska täcka upp till tre fjärdedelar av lönekostnaden.

FÖRTYDLIGANDEN
Vilka anställda omfattas av stödet?
När det gäller närstående till ägare har innebörden tydliggjorts mer. Anställda som tillhör arbetsgivarens familj är ej stödberättigade. Som familj räknas make/maka/sambobarn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll. Bror eller syster som inte bor i samma hushåll är alltså berättigade för stödet förutsatt att övriga krav uppfyllts.

FÖRBEREDELSER
Om du har kollektivavtal så kan du redan nu kontakta facket och informera att ni vill använda korttidspermittering. Då initieras en MBL-förhandling och en överenskommelse med facket om korttidsarbete sker. Detta protokollförs och kan snabbt lämnas in till tillväxtverket när ansökan öppnar den 7 april.

Om du inte har kollektivavtal så ska minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten (arbetsplatsen) som uppfyller kraven att omfattas av stödet delta i det stödberättigade korttidsarbetet. Detta innebär att minst 70% av de anställda ska ha en överenskommelse med arbetsgivaren om korttidspermittering.
Tillväxtverket jobbar på att ta fram en avtalsmall för att underlätta. Vi uppdaterar med information om detta så fort avtalsmallen publicerats.

Mer information finner du på Tillväxtverkets hemsida.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.