Uppdaterad Information om Korttidsarbete

Nyheter 25 mars, 2020
Uppdaterad Information om Korttidsarbete
Image

I det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidsarbete tidigare kallat korttidspermittering. Tillväxtverket har utsetts som den förvaltande myndigheten för denna åtgärd och ett ansökningsförfarande kommer kunna publiceras av Tillväxtverket så småningom.

Ansökan öppnar den 7 april men stödet kommer gälla från och med den 16 mars och ansökningar måste lämnas in senast två månader efter den månad företaget söker stöd för.

Korttidsarbete kommer innebära att företags lönekostnader kan minska med cirka hälften samtidig som arbetstagaren får cirka 90 procent av lönen. Staten ska täcka upp till tre fjärdedelar av lönekostnaden.

FÖRTYDLIGANDEN
Vilka anställda omfattas av stödet?
Tillväxtverket har publicerat information om att ägare till AB som också är anställd ska kunna inkluderas, förutsatt att de övriga villkor är uppfyllda. Även familjemedlemmar ska kunna ta del av stödet vid korttidsarbete. Viktigt att notera att Tillväxtverket gör en extensiv tolkning av lagen så definitiva besked om detta kommer kunna ges i framtiden. Läs exakt vad Tillväxtverket skriver om denna punkt här.

De förutsättningar som ska gälla i övrigt skrev vi om tidigare här.

Måste minskning av arbetstid vara lika för alla anställda?
Svar ja, samtliga anställda som ingår i korttidsarbetet måste gå ner lika mycket i arbetstid. Lönen måste procentuellt också minska lika mycket för alla anställda som ingår i korttidsarbetet. Detta gäller dock för varje enskild driftsenhet. Ett företag kan ha flera olika driftsenheter och förenklat kan driftsenhet förklaras som ett arbetsställe. Dvs den geografiska platsen. Ett företag kan driva två restauranger, en i Stockholm och en i Uppsala och då blir de två restaurangerna två olika driftsenheter som exempel.

FÖRBEREDELSER
Om du har kollektivavtal så kan du redan nu kontakta facket och informera att ni vill använda Korttidsarbete. Då initieras en MBL-förhandling och en överenskommelse med facket om korttidsarbete sker. Detta protokollförs och kan snabbt lämnas in till tillväxtverket när ansökan öppnar den 7 april.

Om du inte har kollektivavtal så ska minst 70 procent av arbetstagarna på driftsenheten (arbetsställe) som uppfyller kraven att omfattas av stödet delta i det stödberättigade korttidsarbetet. Detta innebär att minst 70% av de anställda ska ha en överenskommelse med arbetsgivaren om Korttidsarbete.

Tillväxtverket har tagit fram en avtalsmall för att underlätta. Denna kan du ladda ned här.

Mer information finner du på Tillväxtverkets hemsida här.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.