Vill du öppna ett Holdingbolag?

Nyheter 23 november, 2020
Vill du öppna ett Holdingbolag?
Image

Bra idé, men vad är egentligen fördelarna med ett holdingbolag? Finns det nackdelar? Vad bör man tänka på? Vi tänkte gå igenom dessa frågeställningar övergripande för att förhoppningsvis ge lite mer klarhet.

Ett holdingbolag är ett helt vanligt aktiebolag, men där verksamheten består av ägande och förvaltning av aktier i andra bolag. Denna typ av verksamhet är inte momspliktig och kräver i de flesta fall inte personal, så insatsen från dig som ägare löpande är begränsad.

Det finns ett par fördelar som är värda att lyfta fram.

Lägre skatt vid försäljning av dotterbolag
Skulle du sälja ett dotterbolag som du äger via ditt holdingbolag så utgår det ingen skatt på vinsten av den försäljningen, om vissa villkor är uppfyllda. Pengarna stannar i holdingbolaget och kan användas till andra investeringar.

Utdelning av vinst
Skulle du vilja ta ut pengar så kan du göra det i form av utdelning från ditt holdingbolag förutsatt att det finns vinster i holdingbolaget. Då till som lägst 20% skatt under vissa förutsättningar, läs om det här.
Du behöver inte heller oroa dig för skatt på utdelning från dotterbolaget till holdingbolaget. Vinster i ditt dotterbolag kan du årligen överföra som utdelning till holdingbolaget. Det utgår ingen skatt på utdelning mellan dotterbolaget och holdingbolaget, om alla villkor är uppfyllda.

Jämna ut skatten – Koncern
Skulle ditt holdingbolag äga fler dotterbolag så kan du via koncernbidrag jämna ut försluter och vinster mellan flera dotterbolag till holdingbolaget. På detta sätt kan du få en rättvisare skatt på vinsten för hela koncernen som helhet.

Investera i annat
Pengarna som ackumuleras i ett holdingbolag kan användas för andra investeringar, allt ifrån att man startar igång andra rörelser eller att man placerar en del av pengarna i en aktiedepå eller en kapitalförsäkring. På så sätt kan man spara i börsnoterade aktier och fonder med bolagets pengar.

Finns det några nackdelar?
I en situation där ett bolag har fler ägare så kan ett ägande via holdingbolag faktisk vara mindre fördelaktigt. Ponera att du äger 40% av ett bolag privat där du även är anställd med lön, resterande 60% ägs av andra investerare. I en situation likt detta så är det inte fördelaktigt att istället äga sina 40% av aktierna i bolaget via ett holdingbolag, detta då ditt holdingbolag inte kommer att ha en majoritet av aktierna.
Via ett holdingbolag kan du nämligen inte, om ditt holdingbolag inte äger mer än 50% av aktierna, använda lönesummeregeln vid beräkning av utdelningsutrymme. Om utdelningsutrymme skriver vi om här.
Således hade vinsten från rörelsebolaget överförts till ditt holdingbolag och sedan ifall du vill ta ut vinsten som utdelning så beskattas du relativt högt. Detta för att du inte kan använda de förmånligare reglerna vid beräkning av utrymme för utdelning som beskattas till 20%.

Det tillkommer såklart administrationskostnader för ett holdingbolag, såsom kostnad för revisor och redovisning, oftast till mindre belopp men ändå en tillräcklig nackdel för många som inte vägs upp av fördelarna.

Att tänka på
Se till att du har ordentlig dokumentation när du låter ditt holdingbolag köpa ditt bolag där din verksamhet bedrivs. Dels måste priset sättas på ett korrekt sätt men du bör även beakta skatteeffekter för dig privat. I det bolag där du har verksamhet kan det finnas ett sparat utdelningsutrymme som vid en försäljning till ditt holdingbolag upphör att gälla. Även viktigt att ditt holdingbolag och det bolag där verksamheten bedrivs har samma räkenskapsår, detta kan ha betydelse för om man får använda sig av koncernbidrag. Ta hjälp av en rådgivare eller konsult som har erfarenhet av holdingbolag.

Vi på KOPA Konsult har mångårig erfarenhet av omstrukturering likt dessa som beskrivs i denna artikel. Vi utreder förutsättningarna, upprättar avtalshandlingar och reverser samt tar dig igenom processen på ett pedagogiskt sätt.
Går du i tankarna om att starta ett holdingbolag. Ta kontakt med oss eller din rådgivare för att kartlägga fördelar och nackdelar för din specifika situation.

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av fördelar och nackdelar för holdingbolag och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för dig och ditt företag.