Utdelning av vinst till 20% skatt, hur räknar man fram det?

Skatt 29 november, 2019
Utdelning av vinst till 20% skatt, hur räknar man fram det?
Image

Tidigare skrev vi om vilka företag och företagare som kan tänkas omfattas av de så kallade 3:12 reglerna, läs mer om det här. När väl förutsättningarna för att använda sig av 3:12 reglerna är uppfyllda kan man börja räkna på hur mycket man totalt kan dela ut av företagets vinst till 20% skatt. I denna artikel går vi igenom begreppet gränsbelopp och vi tittar även på hur man använder sig av en av de två beräkningsmetoderna till att räkna fram ett gränsbelopp.

Gränsbelopp

Det som avgör skattesatsen på utdelning av vinst är huruvida utdelningen beskattas som kapital eller som tjänst i din privata deklaration. Skulle den beskattas som tjänst så gäller samma skatter som när du får lön från ditt företag. Utdelning av vinst som beskattas i kapital har en skattesats på 20% medans utdelning som beskattas i tjänst kan ha en skattesats på som högst cirka 57%. Reglerna tillåter en företagare att räkna fram ett så kallat gränsbelopp. Ett belopp som räknas fram årligen i samband med ens privata deklaration och som summerar det totala belopp som kan ge skattesatsen på 20% av utdelning av vinst. Exempelvis om framräknat gränsbelopp är 200 000 kr och företagets vinst är 100 000 kr så kan alltså du ta ut hela beloppet på 100 000 kr till 20% skatt. Hade vinsten däremot varit 300 000 kr så hade endast 200 000 kr av dessa beskattats med 20%. Resterande 100 000 kr beskattas då som tjänst till så högt som 57% skatt. Du är inte tvungen att ta ut hela vinsten utan du kan spara den till nästa år. Om gränsbeloppet inte används till fullo kan man ”rulla” det vidare till nästa år, då blir det ett så kallat ”sparat utdelningsutrymme”, mer om det längre ned. Till din privata deklaration kan du lämna in en blankett K10 och där kan gränsbelopp årligen räknas fram.

Hur räknar man?

Gränsbeloppet kan räknas fram enligt två sätt. Skatteverket benämner dessa två sätt som ”Förenklingsregeln” och ”Huvudregeln”. Utifrån vad beräkningarna visar för de två olika sätten kan du som företagare välja den som räknar fram det högsta gränsbeloppet. Denna gång tittar vi på Förenklingsregeln och i nästa artikel på huvudregeln.

Förenklingsregeln innebär att du årligen får använda ett gränsbelopp på omkring 170 000 kr. Varför detta belopp inte är exakt är för att det ändras från år till år. Skatteverket sätter detta gränsbelopp genom en lite krånglig beräkning. Nämligen att det ska vara summan av 2,75 gånger det inkomstbasbelopp som gällde året innan beskattningsåret. Vill man räkna det själv för 2019 så hämtar man information om vad inkomstbasbeloppet sattes till för 2018, vilket blev 62 500 kr (via regeringens hemsida) och multiplicerar med 2,75. Äger du samtliga aktier i ditt bolag innebär detta att du i år 2019 får ta ut en utdelning upp till 171 875 kr som då beskattas med 20%. Netto efter skatt blir detta 137 500 kr.

Vinsten som du tar ut är upparbetat under 2018 eller tidigare och kan tas ut efter att bokslut och årsredovisning är färdigt. Vid det här laget är de flesta förhoppningsvis klara med sina bokslut och årsredovisningar för 2018 så det är nog fritt fram att titta på hur stor utdelning du kan ta ut till 20% skatt, om du inte redan gjort det.

Sparat utdelningsutrymme

Om du har en vinst som är lägre än gränsbeloppet så använder du ju inte hela gränsbeloppet. Du kanske inte väljer att ta ut en utdelning heller. Företaget kanske står inför investeringar som du prioriterar före en utdelning. Den del av gränsbeloppet som inte används går inte förlorat utan det rullas vidare till nästa år. Det sker även en uppräkning av gränsbeloppet till nästa år och samtidigt ökar gränsbeloppet igen i och med att en ny uträkning sker av nästa års gränsbelopp. I korthet räknar man alltså ett gränsbelopp varje år och använder man inte gränsbeloppet rullas det vidare.

Vi på KOPA ser till detta hanteras korrekt och detta görs i praktiken i samband med din privata deklaration varje vår. I din deklaration håller man reda på gränsbelopp som inte nyttjas och som ska rullas vidare.

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av reglerna för fåmansbolag och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag.