Optimera vinstutdelningen – Vad innebär 3:12 reglerna?

Skatt 8 november, 2019
Optimera vinstutdelningen – Vad innebär 3:12 reglerna?
Image

I denna artikelserie skriver vi om de så kallade 3:12 reglerna som omfattar de flesta företagare. Reglerna bestämmer vilken skatt som ska gälla vid vinstutdelning och vilken skatt som ska gälla på vinst vid försäljning av ditt bolag. Här kommer första av totalt tre artiklar.

Först lite kort om fåmansbolag. Vad är det?
Ett fåmansbolag är ett aktiebolag där vanligtvis fyra eller färre delägare äger aktierna. För ägare i fåmansbolag gäller speciella regler om hur skatten bestäms vid utdelning av vinst.
När det är säkert att ens bolag är ett fåmansbolag så behöver man utreda om ens egna aktier omfattas av 3:12 reglerna. För även om bolaget anses vara det så måste man pröva om varje delägare i sig omfattas av reglerna. Kravet som ställs är att delägaren ska ha varit ”verksam i betydande omfattning” i sitt egna bolag. Ganska luddigt, vad menas med verksam i betydande omfattning? Arbetar man för sitt egna bolag och får lön så är svaret ganska enkelt ja. Är man inte löntagare i sitt egna bolag men är närvarande och ser till att verksamheten drivs på rätt sätt så kan det också innebära att man är verksam i betydande omfattning. Det som avgör många gånger är om ens arbetsinsatser har stor betydelse för sitt egna bolag. Så det handlar inte alltid nödvändigtvis om man får lön eller inte.

Vad innebär närstående?
Det finns också en närstående regel, som innebär att om din make/maka/bror/syster/mamma/pappa/barn också arbetar med ditt bolag så kan det innebära att du är verksam i betydande omfattning. Närstående räknas nämligen som en. När det är utrett att dina aktier omfattas av reglerna kallar Skatteverket dessa för ”kvalificerade aktier”. Dom har kvalat in så att säga…
Om du skulle ha en delägare som inte är närstående, och denne skulle äga 30% av bolaget så omfattas du inte av dessa regler vi går igenom här. Denna regel kallas ”utomstående-regeln”, mer om det i en senare artikel.

Dessa förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna använda 3:12 reglerna
• Du eller en närstående arbetar i bolaget i betydande omfattning.
• Det är max 4 delägare som tillsammans äger 50% av bolaget
• Det finns ingen passiv delägare med 30% ägande eller mer

Skatt på utdelning

Utdelning av vinst från ditt bolag kan som lägst beskattas med 20% och som högst med cirka 50%, i vissa fall så högt som 57%. Så det kan vara en bra idé att hålla koll på vad som gäller och vilka förutsättningar man ska uppfylla för att kunna ta utdelning av vinsten till 20% skatt.
I nästa artikel kommer vi skriva mer om hur man beräknar det utrymme som du som företagare kan använda för att ta utdelning av vinst till 20%. Så håll ögonen öppna!

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av reglerna för fåmansbolag och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag.