Optimera vinstuttaget – Planering av löneuttag

Skatt 26 november, 2020
Optimera vinstuttaget – Planering av löneuttag
Image

Det börjar närma sig årsskifte och därmed är det hög tid att se över årets löneuttag för att planera inför nästa års utdelning. Även om ditt företag inte ska göra en vinstutdelning nästa år så är det bra att se över ditt löneuttag detta år. Om du uppfyller kravet på löneuttag så har du alltid möjlighet att spara ditt utdelningsutrymme (gränsbelopp) som räknas fram till kommande års vinstutdelningar.

I år är det flera företag som har fått stöd för korttidsarbete. Detta är något som påverkar, dels om ens företag överhuvudtaget ska lämna utdelning med risken att behöva återbetala stödet, dels för beräkningen av det lönebaserade utrymmet. Det senare är en viktig pusselbit i beräkning av utdelningsutrymmet.

Tillväxtverket har gett informationen att deras principiella bedömning är att arbetsgivare (företaget) inte ska genomföra aktieutdelningar under någon del av det räkenskapsår under vilket företaget får stöd, med undantag för aktieutdelningar som skett före den 16 mars 2020. Samtidigt ska det tas hänsyn till aktieutdelning vid prövning av ansökan om stöd, denna bedömning ska göras för varje enskild arbetsgivare (företag). Läget är med andra ord inte helt klart vad konsekvenserna är av en utdelning efter den 16 mars 2020.

Att tänka på!
Nedan sammanfattar vi kort det mest väsentliga inför planeringen men också vad som påverkar när ens företag har erhållit stöd för korttidsarbete.

– Summan för erhållna bidrag avseende korttidsarbete minskar det lönebaserade utrymmet vid beräkning av ditt utdelningsutrymme
– Årets övre gräns för löneuttag är 641 280 kr, har du en kontant lön som uppgår till denna summa eller högre får du använda det lönebaserade utrymmet
– Årets nedre gräns för löneuttag är 400 800 kr + 5% av de totala kontanta lönerna i företaget, har du en kontant lön på minst denna summa får du använda det lönebaserade utrymmet

Mer om lönebaserade utrymme samt hur beräkningen går till kan ni läsa om här.

Förenklingsregeln – ej krav på löneuttag
Kom ihåg att om du inte vill använda det lönebaserade utrymmet enligt huvudregeln så kan du alltid använda schablonbeloppet enligt förenklingsregeln. Förenklingsregeln har inget krav på eget löneuttag. För nästa år uppgår schablonbeloppet till 183 700 kr. Du kan läsa mer om förenklingsregeln i vår tidigare artikel här.

Vi på KOPA Konsult har som regel att påminna våra kunder varje höst för att titta på hur ditt löneuttag förhåller sig till dessa regler. För man måste ha gjort rätt löneuttag under året och man får inte tillgodoräkna sig lön för ett år som betalas ut ett senare år.

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av effekterna vid löneuttag och vinstutdelning och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag.