Lön eller utdelning?

Skatt 13 februari, 2020

Lön eller utdelning?
Image

En superviktig fråga många egenföretagare ställer. Högaktuell i dessa tider när bolagets vinst för 2019 kan summeras. Vad är bäst och vilken effekt i pengar ger de två olika alternativen. I denna artikel går vi enkelt igenom vilka skatteeffekter dessa två val resulterar i för ditt bolag och för din plånbok.

Som egenföretagare har man möjlighet att ta ut pengar från sitt bolag via utdelning eller lön, en förutsättning är givetvis att ens bolag går med vinst. Vinsten räknas fram efter att alla kostnader dragits av mot intäkterna, och lön är en kostnad på det arbete som du utför åt ditt bolag, så för att göra jämförelsen rättvis bör man titta på vinsten före löner och före bolagsskatt. Då kan man ställa de två alternativen mot varandra. En utdelning är inte en kostnad för bolaget, utan en utskiftning av kapital, dvs. att bolaget delar ut en del av vinsten, en rättighet som följer med ägandet av aktierna för sitt egna bolag.

Nedan tar vi exemplet med den fiktiva firman ”Min firma AB” som har en vinst före löner och före bolagsskatt på 500 000 kr. Arbetsgivaravgiften på lön är 31,42% och avdragen skatt på lön sätter vi till 31%, här kan det variera beroende på vilken kommunalskatt man har. Skatt på utdelning är 20%, om summan ryms inom gränsbeloppet, om gränsbelopp kan du läsa mer om här.

Min Firma ABLönUtdelning
Vinst före skatt och lön500 000 kr500 000 kr
Arbetsgivaravgift, 31,42%-119 540 kr0 kr
Avdragen skatt på lön, 31%-117 942 kr0 kr
Bolagsskatt, 21,4 %0 kr-107 000 kr
Skatt på utdelning, 20%0 kr-78 600 kr
Pengar i plånboken262 518 kr314 400 kr

Exemplet visar sitt tydliga svar, det lönar sig att ta ut pengarna som utdelning. Så valet är enkelt? Inte riktigt, för ovan har vi gått igenom vad skatteeffekterna är vid de olika valen. Valet av utdelning eller lön ger även effekt på sjukpenning, föräldrapenning, pension. Det kan också avgöra hur mycket man kan ansöka i bostadslån. Det är nämligen så att utdelning inte berättigar till full sjukpenning och föräldrapenning, samma gäller pensionspoäng som du bara får via lön. Så en extra tanke bör läggas vid valet av de två alternativen. Vid planering av framtida löneuttag och utdelning så bör man ha alla förutsättningar i beaktande, vilken fas i livet man är i, hur ens familjesituation ser ut, är man nära pension osv. Vi på KOPA Konsult planerar löneuttag och utdelning för våra kunder efter en noggrann genomgång av dessa faktorer för att på så sätt kunna ge ett så bra och fullständigt beslutsunderlag vid valet av lön och/eller utdelning. Hör gärna av er!

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av effekterna vid löneuttag och vinstutdelning och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag.