Lön eller utdelning?

Skatt 11 januari, 2023

Lön eller utdelning?
Image

En fråga många ställer sig. Nu efter årsskiftet kan det vara intressant att planera inför nya året. Vad är bäst och vilken effekt i pengar ger de två olika alternativen. Vi går enkelt igenom vilka skatteeffekter som kan aktualiseras vid valet och hur det kan påverka ditt bolag och din plånbok.

Som företagare har man möjlighet att ta ut pengar från sitt bolag via utdelning eller lön, en förutsättning är givetvis att ens bolag går med vinst. Vinsten räknas fram efter att alla kostnader dragits av mot intäkterna, och lön är en kostnad på det arbete som du utför åt ditt bolag, så för att göra jämförelsen rättvis mellan de båda alternativen bör man titta på vinsten före löner och före bolagsskatt. En utdelning är inte en kostnad för bolaget, utan en utskiftning av kapital, dvs att bolaget delar ut en del av vinsten, en rättighet som följer med ägandet av aktierna för sitt egna bolag.

Nedan tar vi exemplet med fiktiva siffor där vinsten före löner och före bolagsskatt är på 500 000 kr. Arbetsgivaravgiften på lön är 31,42% och avdragen skatt på lön sätter vi till 31%, här kan det variera beroende på vilken kommunalskatt man har. Skatt på utdelning är 20%, om summan ryms inom gränsbeloppet, om gränsbelopp kan du läsa mer om här.

LönUtdelning
Vinst före skatt och lön500 000 kr500 000 kr
Arbetsgivaravgift, 31,42%-119 540 kr0 kr
Avdragen skatt på lön, 31%-117 942 kr0 kr
Bolagsskatt, 20,6 %0 kr-103 000 kr
Skatt på utdelning, 20%0 kr-79 400 kr
Pengar i plånboken262 518 kr317 600 kr

Exemplet visar sitt tydliga svar, det lönar sig att ta ut pengarna som utdelning. Så valet är enkelt? Inte alltid, i tabellen tittar vi enbart på vad skatteeffekterna är vid de olika alternativen. Valet av utdelning eller lön ger även effekt på sjukpenning, föräldrapenning, pension. Det kan också avgöra hur mycket man kan ansöka i bostadslån. Det är nämligen så att utdelning inte berättigar till full sjukpenning och föräldrapenning, samma gäller pensionspoäng som du bara får via lön. Så en extra tanke bör läggas vid valet av de två alternativen. Vid planering av framtida löneuttag och utdelning så bör man ha alla förutsättningar i beaktande, vilken fas i livet man är i, hur ens familjesituation ser ut, är man nära pension osv.

Vi på KOPA Konsult planerar löneuttag och utdelning för våra kunder efter en noggrann genomgång av dessa faktorer för att på så sätt kunna ge ett så bra och fullständigt beslutsunderlag vid valet av lön och/eller utdelning. Hör gärna av er!

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av reglerna för fåmansbolag och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag.