Varför en budget? Öka lönsamheten för ditt företag!

Nyheter 13 december, 2023
Varför en budget? Öka lönsamheten för ditt företag!
Image

I den här artikeln beskriver vi vad en budget är och delar med oss av tips i arbetet med att upprätta en budget. Vi går igenom frågor man kan ställa sig och saker att tänka på när en budget upprättas.

En budget kan liknas med en ekonomisk plan över företagets framtida intäkter och kostnader eller inbetalningar och utbetalningar. Vi kommer hålla oss till att beskriva budget över framtida intäkter och kostnader, en så kallad resultatbudget. En budget brukar vanligtvis begränsas i tid till ett år. Den kan också upprättas månad för månad, eller kvartal för kvartal.
Budgeten kan ge guidning inför stora beslut för ens företag. Den kan också utgöra ett verktyg för att styra kostnader, planera investeringar samt förutse personalbehovet.

Viktigast av allt, en budget kan hjälpa dig att styra ditt företag till att bli mer lönsamt!

När du upprättar en budget:
• Börja med att fundera kring intäkterna, hur ser orderingången ut? Lyckas företaget hålla samma nivå som tidigare år? Kommer intäkterna öka eller minska, varför i sådant fall?
• Direkta kostnader följer oftast omsättningen, exempel på direkta kostnader är inköp av varor. Försök se vad direkta kostnader tidigare år uppgått till procentuellt av intäkterna. Går det att påverka den direkta kostnaden? Förhandla med leverantörerna, fråga om rabatter, ta in andra offerter och jämför
• Säljer ditt företag tjänster? Då kan man likställa personalkostnaden som den direkta kostnaden
• Bruttovinst (intäkter minus direkta kostnader), ett viktigt nyckeltal som kan förbättra vinsten avsevärt. Här kan man försöka ta reda på vilka tjänster och/eller produkter företaget tjänar mest på, fokus bör ligga på att öka denna kategori i det dagliga arbetet med försäljning
• Övriga kostnader, utgå utifrån senaste året, gå igenom varje kostnad i detalj, ta reda på vad varje kostnads rad innehåller. Inom denna kategori kan man hitta onödiga kostnader, om dessa kan undvikas kan vinsten ökas med samma belopp. Detta bör man göra årligen för att skala bort onödiga kostnader, se det som en inventering!
• Personalkostnad, glöm inte lönerevisionen, personalkostnader ökar årligen. Se över om du som företagsledare kan växla lön till lågbeskattad utdelning, detta kan ge stora besparingar

Detta är några exempel på frågor vi går igenom när vi upprättar en budget. Vi följer sedan upp siffrorna enligt budgeten månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på vad som passar för företagaren. Jämförelse görs mot de faktiska siffrorna och med hjälp av budgeten kan onödiga kostnader undvikas.

I arbetet med budgeten är det bra att sätta upp mål. Ett tips är att hålla målen enkla och tydliga, och med det generella målet att företaget ska vara lönsamt, exempelvis:

• Öka eller bibehålla omsättningen
• Förbättra bruttovinsten
• Sätta ett mål på vad varje tjänst eller vara ska leverera i bruttomarginal
• Bibehålla eller sänka kostnader – enskilda eller kategorier av kostnader

Vi på KOPA Konsult hjälper under denna period våra kunder med att upprätta budget inför kommande år. Ett uppskattat arbete som ger en detaljerad insyn i företagets intäkter och kostnader. En budget kan hjälpa företagaren att uppnå sina mål med sitt företag och ge en trygghet inför kommande beslut. Hör gärna av er för mer info och exempel på hur vi kan hjälpa er att upprätta en budget!