Uppdaterad Information om stöd till företag

Nyheter 2 juni, 2020
Uppdaterad Information om stöd till företag
Image

De senaste veckorna har en del förtydliganden presenterats kring de olika stöd som regeringen infört den senaste tiden i den pågående Corona krisen. Vi går igenom viktiga förtydliganden och uppdateringar.

OMSTÄLLNINGSSTÖD
Gällande omställningsstödet så väntar Skatteverket på att reglerna kring detta stöd ska beslutas. Det går alltså inte att söka stödet ännu. När ansökningsprocessen öppnat kommer det finnas möjlighet att ansöka via Mina Sidor på Skatteverket.se.

Utdelningar
Om utdelningar beslutats under mars 2020 – juni 2021 så kommer man inte kvalificera till att söka detta stöd.

Revisorsintyg
Om det sökta stödet summerar till 100 000 kr eller mer är kravet att en revisor lämnar ett yttrande.

Mer information angående omställningsstöd finner du på regeringens hemsida här.

KORTTIDSARBETE
I det krispaket regeringen presenterade är en av de föreslagna åtgärderna korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering.

Gäller stödet vid sjuk- eller semesterfrånvaro eller föräldraledighet?
Tillväxtverket har här ändrat sin tolkning sedan tidigare. Det som gäller är att frånvaro pga. sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn eller semester ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.
Vid avstämning mot Tillväxtverket ska företagen redovisa all frånvaro, inklusive semester. I första hand kommer den del som ska återbetalas att dras av från kommande stödperiod. Ingen återbetalning ska göras nu utan detta bestäms i samband med avstämning mot Tillväxtverket.

80 procent
Nivå 4 på minskad arbetstid, 80% permittering kommer gälla för maj, juni och juli 2020. Denna nivå kommer reducera lönekostnaden med upp till 72% enligt tillväxtverkets beräkningar. Det går inte att söka denna nivå för tillfället. Nivån ska kunna justeras vid avstämning av Tillväxtverket. Avstämningarna är planerade att påbörjas under senare delen av juni månad.

Utdelningar
Efter en utförd analys gjord av Tillväxtverket är riktlinjerna nu att aktieutdelningar inte är förenligt med lagen om stöd vid korttidsarbete. Analysen ger också Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar och att återkräva stödet om så skett. Bedömningen gäller för samtliga företag oavsett storlek och bör utgå från stödperioden, men samtidigt kunna ta i beaktande hela räkenskapsåret. Bedömningen ska göras för varje enskild arbetsgivare (stödmottagare).

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.