Optimera vinstuttaget – Planering av löneuttag

Skatt 7 december, 2021
Optimera vinstuttaget – Planering av löneuttag
Image

Tiden rusar och det börjar närma sig årsskifte än en gång. Därmed är det hög tid att se över årets löneuttag från ditt företag för att planera inför nästa års utdelning.

Att tänka på!
Nedan sammanfattar vi kort några viktiga punkter.

– Årets övre gräns för löneuttag är 654 720 kr, har du en kontant lön som uppgår till denna summa eller högre får du använda det lönebaserade utrymmet
– Årets nedre gräns för löneuttag är 409 200 kr + 5% av de totala kontanta lönerna i företaget, har du en kontant lön på minst denna summa får du använda det lönebaserade utrymmet
– Om du inte kommer upp i löneuttaget, så uppgår schablonbeloppet till 187 550 kr nästa år
– Summan för erhållna bidrag avseende korttidsarbete minskar det lönebaserade utrymmet vid beräkning av ditt utdelningsutrymme

Missa inte!
Oavsett om ditt företag kommer betala ut en vinstutdelning eller inte kommande år, så är det alltid bra att se över ditt löneuttag årligen. Om du uppfyller kravet på löneuttag så har du alltid möjlighet att spara ditt utdelningsutrymme (gränsbelopp) som räknas fram, till kommande års vinstutdelningar.

Mer om lönebaserade utrymme samt hur beräkningen går till kan ni läsa om i tidigare publicerade artiklar på här.

Vi på KOPA Konsult har som regel att påminna våra kunder varje höst för att titta på hur ditt löneuttag förhåller sig till dessa regler.

Denna text är avsedd att ge en informativ beskrivning av effekterna vid löneuttag och vinstutdelning och är inte på något sätt anpassad till enskilda fall för företagare. Ta kontakt med din revisor eller redovisningskonsult eller oss för att se exakt vad som gäller för ditt företag.