Nytt stöd till företag – Omställningsstöd

Nyheter 4 maj, 2020
Nytt stöd till företag – Omställningsstöd
Image

Regeringen presenterade föregående vecka ytterligare en krisåtgärd för att stödja svenska företag i den pågående Corona krisen. Detta stöd är kallat Omställningsstöd och syftet är att hjälpa företag att ställa om sin verksamhet och för att hjälpa företag att klara av sin verksamhet långsiktigt. Omställningen kan handla om att en restaurang ställer om till mer take-away eller att ett producerande företag börjar producera sjukvårdsartiklar.

Stödet utgår utifrån hur mycket ett företag tappat i omsättning under mars och april, och beräknas sedan på ett företags fasta kostnader under mars och april. Maxbelopp för stödet är 150 miljoner kr för varje företag. Regeringen skriver följande:

”Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.”

Exempel på fasta kostnader är hyra av lokal, leasing av maskiner eller inventarier eller leasing av bilar.

Kraven är att företaget har haft en omsättning på 250 000 kr per år och ett omsättningstapp på minst 30% under mars och april. Då i jämförelse mot månaderna föregående år. Ytterligare krav är att företaget ska vara godkänt för F-skatt och bedriva näringsverksamhet i Sverige. Företag som är på obestånd, under företagsrekonstruktion eller har skatteskulder får inte söka stödet.

Stödet kommer utbetalas av skatteverket som kan komma att kontrollera ansökan eller göra en efterkontroll på uppgifterna i ansökan.

Mer information finns på regeringens hemsida här.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.