Nu kan man söka omställningsstöd för perioden maj – juli!

Nyheter 2 november, 2020
Nu kan man söka omställningsstöd för perioden maj – juli!
Image

För en tid sedan öppnade Skatteverket e-tjänsten för att söka omställningsstöd nummer två. Fram till den 30 november 2020 kan man söka detta stöd. Skatteverket har preciserat grundförutsättningarna för att kunna ta del av stödet som vi punktar nedan. Några ändringar mot det tidigare stödet gäller. Om ditt företag uppfyller dessa så får man söka stödet.

Skatteverket har denna gång delat in stödet i två olika perioder, maj månad och juni – juli månad, och ansökningarna delas upp så man söker stöd för de två olika perioderna samtidigt. Företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion, eller fiskeri- och vattenbrukssektorn kan inte få omställningsstöd för perioden juni-juli.

Kriterier för att beviljas stöd
– För maj månad ska omsättningen ha minskat med mer än 40 procent jämfört mot maj månad – föregående år
– För juni – juli månad ska omsättningen ha minskat med mer än 50 procent jämfört mot samma månader föregående år
– Omsättningsminskningen ska bero på Corona
– Nettoomsättning på minst 250 000 kronor föregående år (räkenskapsår som avslutades före den 1 januari 2020)
– Stödet ska vara på minst 5 000 kronor
– Företaget får inte göra vinstutdelningar under mars 2020 – juni 2021
– Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter
– Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först
– Företaget bedriver näringsverksamhet och är godkänt för F-skatt
– Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 30 november 2020

Storlek på stödet
Stödet kan maximalt uppgå till 75 miljoner kr för maj månad och 8 miljoner kr för juni – juli månad. Stödbelopp som understiger 5 000 kr betalas inte ut.

Krav på revisor
Om stödet överstiger 100 000 kr måste ett yttrande över inlämnade uppgifter från en godkänd eller auktoriserad revisor lämnas in som bilaga till ansökan. Detta går att komplettera i efterhand om det inte hinns med före den 30 november 2020.

Beräkningshjälp
Skatteverket har tagit fram en beräkningshjälp där man kan fylla i sitt företags uppgifter för att kontrollräkna hur stort omställningsstödet kan bli. Vi länkar till denna här.

När kommer stödet betalas ut
Skatteverket har ambitionen att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan kommit in. Förutsatt att ansökan är komplett och att det inte föreligger risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Stödet söker man via Skatteverkets e-tjänst här.

Uppgifter såsom nettoomsättning och ditt företags fasta kostnader kommer behöva lämnas, även andra uppgifter som kan vara svåra att veta på rak arm. Förslagsvis tar ni kontakt med er redovisningskonsult eller revisor inför ansökan.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.