Avstämning av Korttidsarbete

Nyheter 10 juni, 2020
Avstämning av Korttidsarbete
Image

Avstämning av Korttidsarbete
Denna månad öppnar Tillväxtverket tjänsten för avstämning av Korttidsarbete. Efter tre månader, räknat från och med den första månaden i stödperioden måste avstämning ske med Tillväxtverket. Har ditt företag fått stöd för perioden mars – maj exempelvis så är det alltså nu som avstämning ska ske. Om detta inte sker i tid så blir företaget återbetalningsskyldigt för hela det utbetalda stödet.

Den första avstämningen ska ske under perioden 16 – 30 juni. Under denna period måste företag som sökt stöd för perioden mars och fram kontakta tillväxtverket för avstämning.

Vad innebär avstämning?
I avstämningen kommer du som företag redovisa det faktiska utfallet av korttidsarbetet under stödmånaderna. Detta kommer ligga till grund för att fastställa stödet. I denna process kommer du även kunna söka stöd för fler månader fram samt komplettera tidigare ansökan för korttidsarbete 80%.

Tillväxtverket kommer behöva flera uppgifter från ditt företag avseende korttidsarbetet. Se denna länk till Tillväxtverket för detaljerad information, länken når du här.

Hur gör jag avstämningen?
Information om exakt hur det kommer ske har inte kommunicerats ännu av Tillväxtverket. Det som är sagt är att tillväxtverket kommer skicka ett påminnelsemejl med länk till tjänsten där avstämning samt ansökan om mer stöd kommer ske.

När sker nästa avstämning?
För de företag som sökt stöd för korttidsarbete för perioden som startar med april månad ska avstämning ske under perioden 1 – 14 juli. Gällde ansökan perioden maj och fram så sker avstämning den 1 – 14 augusti.

Mer information finner du på Tillväxtverkets hemsida.

Vi på KOPA följer informationen noggrant och kommer uppdatera informationen löpande. Informationen kan komma att behöva ändras.