Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Tillbaka till nyheternaSkatt 10 juni, 2024Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretagUtredningen om att förenkla 3:12-reglerna har publicerats. Utredningen har pågått sedan 2022 och syftet har varit att förenkla och förbättra reglerna om hur beskattning ska ske av utdelning och kapitalvinst för ägare till fåmansföretag. Föregående vecka lämnades utredningen till finansdepartementen och om den leder till förändringar så kommer dessa gälla tidigast 1 … Read More